Draft Programu

pdf-icon2

 

   Sesja I: System ochrony prawnej
 • Prawe aspekty cyberbezpieczeństwa i ochrony danych
 • Sektor ubezpieczeń wobec problemu cyber zagrożeń – gotowość, zakres, odpowiedzialność itd.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w organizacji – jak minimalizować osobiste ryzyko w świetle obecnych przepisów
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo instalacji przemysłowych i przesyłowych w odniesieniu do Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
 • Dyrektywa NIS
 • Cybercompliance i jak je wdrażać
 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
 • Odpowiedzialność za wdrożenie zaleceń w obszarze bezpieczeństwa IT (ICS, OT) – kto ma za to odpowiadać w firmie
 • Teoria czy praktyka – skuteczność strategii cyberbezpieczeństwa w firmie.
 • Procedury po cyberataku
 • Bezpieczeństwo danych w relacjach między spółkami Grupy Kapitałowej
 • Zastosowanie mechanizmów AI (Artificial Intelligence)sposobem na zahamowanie rosnącej fali zagrożeń?
   Sesja II: Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej i przemysłowej – zaawansowane technologie z zakresu „cyber security” i AI
 • Ataki na infrastrukturę krytyczną – bezpieczeństwo w sektorze utilities
 • Mechanizmy sztucznej inteligencji jako narzędzie do zwiększenia bezpieczeństwa systemów IT
 • Usługa Watson for Cybersecurity, biblioteki API, Content Moderator, Custom Image Recognition Service – mechanizmy inteligentnego wykrywania zagrożeń
 • Konta uprzywilejowane sposób na hakerów.
 • Znaczenie cyberbezpieczeństwa w procesach produkcyjnych
 • Wzmocnienia bezpieczeństwa urządzeń i rozwiązań systemów sterowania przemysłowego (ICS, OT).
 • Jak skutecznie wykryć naruszenia bezpieczeństwa
 • Narzędzia w rękach cyberprzestępców: kradzież tożsamości, phishing
 • e-transakcje jak skutecznie zabezpieczyć przed zagrożeniami
 • Czynnik ludzki i czynnik finansowy – ich wpływ na cybersecurity w przemyśle i utilities
 • Czy warto multiplikować systemy bezpieczeństwa
 • Aspekty cyber w strategii firmy – budowanie świadomości problemu wśród kadry zarządzającej
 • Security Operation Center – model zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w firmie
   Sesja III: Aspekty organizacyjne i techniczne wdrożenia systemu zabezpieczeń – studium przypadku
 • Jak zorganizować system bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
 • Uczmy się na błędach –przykłady ataków, incydentów i naruszenia bezpieczeństwa
 • SCADA – klucz do bezpieczeństwa?
 • Znaczenie cyberbezpieczeństwa w procesach produkcyjnych i przemysłowych
 • Bezpieczeństwo OT oraz IT w organizacji
 • Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w biznesie
 • Systemy cybersecurity – inteligentne czy innowacyjne

 

*   Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

**  Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego

*** Kolejność i rodzaj atrakcji uwarunkowany pogodą